Księgi Rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

Zapewniamy:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • bieżące księgowania dokumentów dla celów podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań oraz sporządzanie i składanie deklaracji z tytułu podatku od osób prawnych oraz podatku VAT,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Ryczałt

Oferujemy obsługę firm w zakresie zapisu przychodów w ewidencji sprzedaży, wyliczanie zobowiązań podatkowych PIT I VAT, deklaracje podatkowe i zeznania roczne.

Zapewniamy:

 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT,
 • sporządzanie zeznania rocznego.

Książka przychodów i rozchodów

Księgowanie w KPiR, prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznania rocznego, obsługa US i ZUS.

Zapewniamy:

 • księgowanie operacji gospodarczych w KPiR,
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie zeznania rocznego,
 • przygotowywanie przelewów do US i ZUS.

Rozliczenia kadrowo płacowe

Kompleksowa obsługa firm w zakresie prowadzenia ewidencji kadrowo płacowej, przygotowanie umów z pracownikami, odprowadzenie składek ZUS.

Z naszego Bloga

Porady, aktualności, zmiany w dziedzinie rachunkowości i zatrudnienia
tu poruszamy tematy związane z księgowością i kadrami

Samochód osobowy w firmie – jak kupić i rozliczyć?

 Samochód osobowy w firmie często jest niezbędnym narzędziem w prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza gdy pracownicy muszą być mobilni. W 2019 roku pojawiły się zmiany w zakresie rozliczeń samochodów osobowych w kosztach podatkowych. Środki wydane na eksploatację auta firmowego mogą zostać wpisane do kosztów uzyskania przychodów w limicie 100%, jeśli jest on używany jedynie do celów służbowych. Rozliczenie wygląda inaczej, gdy podatnik postanowi zmienić sposób użytkowania pojazdu. Przedsiębiorcy, którzy planują używać samochodów osobowych w firmie, powinni liczyć się z wysokimi kosztami eksploatacji oraz dobrze znać zasady rozliczania podatku VAT. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w artykule. Zapraszamy do lektury!

Dofinansowanie na kapitał obrotowy PARP – ujęcie w księgach rachunkowych

Dofinansowanie na kapitał obrotowy na rzecz przedsiębiorców przekazała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Są to środki finansowe, które mają zminimalizować negatywne skutki wystąpienia pandemii COVID-19. Jest to pomoc skierowana dla średnich przedsiębiorstw. Dotacje na kapitał obrotowy mają wesprzeć firmy, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co pozwoli im na utrzymanie działalności gospodarczej.

Mikropożyczka 5000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii.
O czym warto wiedzieć?

Mikropożyczka 5000 zł to koło ratunkowe dla małych przedsiębiorstw, które dotkliwie odczuły skutki pandemii COVID-19. Jest to jedno z działań pomocowych pakietu Tarczy antykryzysowej, finansowane ze środków Funduszu Pracy. Pożyczka jest niskooprocentowana lub można starać się o jej umorzenia, co sprawia, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania. O mikropożyczkę może ubiegać się każdy, kto doświadcza trudności z powodu prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii. Otrzymane środki można wydać na bieżące zobowiązania, np. opłacenie podatków, składek ZUS, zakup towarów czy na czynsz. Można wnioskować o dowolną kwotę, która nie przekracza 5000 zł. Więcej szczegółów dotyczących mikropożyczki znajduje się w poniższym artykule.

Aktualizacja 5.11.2020 r.: Na końcu artykułu, w rozdziale Mikropożyczka 5000 zł – regulacje podatkowe, znajdują się cenne informacje dotyczące rozliczenia mikropożyczki.


Gwarancja rzetelności, odpowiedzialności i terminowości